Home » HR кафе со новите А1 колеги

HR кафе со новите А1 колеги


Иновации и новитети се секојдневие во А1 Македонија, особено во рамки на HR одделот. Главните цели коишто ги имаме се, секако, оддавање на признание и вреднување на постоечките колеги, но и градење на релации со новодојдените и поддршка при запознавањето со новата работна околина.

За таа цел, секој месец пиеме кафе со новите колеги и нивните ментори каде тие преку неформална средба имаат можност да се запознаат меѓусебно во опуштена атмосфера, да ги споделат првите впечатоци, но и да постават прашања кон нивните менаџери коишто исто така присуствуваат на овие средби.

Ни причинува задоволство што со оваа убава практика на колективно запознавање им го олеснуваме почетокот на новите колеги, ги запознаваме со нашата корпоративна култура и уште еднаш докажуваме што значи да бидат дел од А1 тимот.

#Makeithappen!

Придружи се на А1 тимот.

Пребарај позиции