Home » Мојот прв месец во А1

Мојот прв месец во А1

И овој месец продолжуваме со споделување на првите впечатоци од страна на нашите нови колеги. Овој пат Ивана Петровска, како нов член на Controlling тимот, ни ја долови пријателската атмосфера којашто е присутна помеѓу колегите, а воедно и начинот на којшто ја пречекаа во тимот и секако огромниот број на можности за раст и развој кои ги уживаат сите членови на А1 семејството.

Твојот прв ден во А1….

Првиот работен ден во А1 беше целосно во склад со моите очекувања. Се состоеше од запознавање на моите нови колеги, членовите на Контролинг тимот и пиење заеднично утринско кафе во кантината.

Што ти остави најголем впечаток во првите неколку дена?

Најголемиот и најдобар впечаток ми остави самата енергија којашто владее во тимот, тимскиот дух, соработката како и позитивниот и отворен пристап на нашиот менаџер.
Воедно, позитивно бев изненадена од бенефитите и поволностите кои А1 како компанија ги нуди на своите вработени.

Веќе 1 месец си дел од А1. Колку брзо се вклопи со тимот, работните задачи, начинот на работа и корпоративната култура?

Во контролинг тимот владее многу пријатна, тимска и пријателска атмосфера, а тоа во голема мера ми помогна моето вклопување во тимот да биде многу лесно и пријатно, а секој нов ден е континуирано учење на нови работи, и заедно со мојот working buddy континуирано работиме на моја обука и на работните задачи.

#Makeithappen!

Придружи се на А1 тимот.

Пребарај позиции