Home » Групен експертски менторинг (Group Expert Mentoring)

Групен експертски менторинг (Group Expert Mentoring)

Учењето во А1 Македонија е континуирано патување. Нашиот A1 Future Hub е дизајниран за сите колеги да можат да постигнат професионален и личен развој. Во рамките на A1 Future Hub се вклучени формални обуки кои се фокусираат на менаџерски и дигитални вештини, неопходни за агилноста на компанијата, но, вклучен е и неформален дел, чиј фокус е социјалното учење и споделување на клучните стручни знаења од нашите експерти.

Што претставува GEM?

Токму ова е GEM или Group Expert Mentoring, програма преку која нашите колеги ја имаат можноста да учат од ментори – експерти, пред се, на теми од областа на Digital future skills. Овие менторски сесии таргетираат клучен аспект од учењето во компанијата, а тоа е размената на знаења, експертиза и искуства помеѓу колегите и примена на ова колективно знаење во секојдневното работење.

Зошто го правиме ова?

Од експертско знаење до споделување на tips & tricks за поефикасно работење со различни технологии и алатки, овој начин на учење има огромен број на предности. Не само што го задржуваме колективното знаење во компанијата, туку и поттикнуваме развивање на нови вештини, охрабруваме отворена комуникација, споделуваме знаења и, најважно од се, соработка помеѓу колегите.

#Makeithappen!

Придружи се на А1 тимот.

Пребарај позиции