Home » А1 Македонија доби награда за општествена одговорност

Нашата компанија доби награда за проектот “А1 Аcademy“!

Нашата компанија доби награда за проектот “А1 Аcademy” преку кој повеќе од 100 млади лица од 18 до 25 години се стекнаа со дигитални вештини на модерни и актуелни теми како што се: Digital Marketing, Business Analytics и Digital Entrepreneurship.

Горди сме на успешната реализација на сите три модула, а овие резултати се само уште еден мотив да продолжиме со активностите во спроведување општествено-одржливи проекти.

 

#Makeithappen!

Придружи се на А1 тимот.

Пребарај позиции